Disclaimer & privacy

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens maatschappelijk zetel

Bedrijfsnaam: ScribeArts.be
Adres: Neremstraat 274 – 3700 Nerem (Tongeren); België
Telefoon: 0479 63 62 09
E-mail: info@scribearts.be
BTW nr: BE0642.636.579

Deze website is eigendom van ScribeArts.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ScribeArts.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website, links inbegrepen, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

ScribeArts.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal ScribeArts.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ScribeArts.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ScribeArts.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

ScribeArts.be behandelt de gegevens die via haar website worden meegedeeld of verzameld met grote zorgvuldigheid. Met dit privacybeleid wil ScribeArts.be de bezoekers informeren over de gegevens die via haar website worden meegedeeld of verzameld en het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ScribeArts.be. U dient zich ervan bewust te zijn dat ScribeArts.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

ScribeArts.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

• Gebruik van onze diensten

Voor sommige diensten op de websites van ScribeArts.be (vragen stellen via contactformulier, aanvraag offerte, inschrijven tot de nieuwsbrief…) worden noodzakelijke persoonsgegevens ingezameld. Persoonsgegevens bevatten informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of een telefoonnummer. ScribeArts.be verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

• Persoonsgegevens

ScribeArts.be verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om het specifieke doel waarvoor zij via de website worden ingezameld te kunnen realiseren. De ingezamelde persoonsgegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat het doel van de inzameling dient te realiseren. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten ScribeArts.be wanneer dat nodig blijkt te zijn om het doel van de inzameling te realiseren, of in de gevallen voorzien in de wet. Als de bezoeker van de website bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, behoudt ScribeArts.be zich het recht voor om de vraag of het verzoek van de bezoeker niet af te handelen.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn of haar persoonsgegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij of zij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. De betrokken persoon kan dit recht uitoefenen door een gedagtekend en ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, per post te versturen (zie contactgegevens bovenaan). Een verzoek kan ook via e-mail worden verstuurd naar info@scribearts.be.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ScribeArts.be of die van een derde partij, binnen de EU. Of in elektronische bestanden zoals Word of Excel. Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Gegevens van klanten mag ScribeArts.be blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

• Bezoekersinformatie

Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van ScribeArts.be raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van ScribeArts.be.

• Nieuwsbrief

Als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt, sturen we jou geregeld nieuwsbrieven en e-mails. Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor activiteiten, updates… Je kan je op om het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We maken gebruik van MailChimp® die alle Europese en andere lokale regelgeving respecteert.

• Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

• Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via contactgegevens bovenaan deze webpagina.

Cookies

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil ScribeArts.be de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.

Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan een website van ScribeArts.be een cookie wordt opgenomen in de harde schijf van de bezoeker. Cookies vergemakkelijken het bezoek van de website van ScribeArts.be en helpen ScribeArts.be om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik te volgen. ScribeArts.be legt echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en nominatieve gegevens betreffende de bezoekers van haar websites.

Op de website van ScribeArts.be worden de volgende types cookies gebruikt:

• Technisch noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de websites. Zonder deze cookies zouden de websites niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet uitgeschakeld worden.

• Functionele cookies

Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud bekeken werd op de website of welk e-mailadres en wachtwoord werd ingevoerd bij aanmelding tijdens een eerder bezoek aan de website. Het gebruik van functionele cookies stelt ScribeArts.be in staat inhoud aan te bieden die aangepast is aan de interesses van de bezoekers en zorgt ervoor dat zij geen tijd verliezen door zich opnieuw te moeten registreren en gegevens te moeten invoeren telkens wanneer een website wordt bezocht.

• Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

• Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.